Registrer restauranten min
Hjelp

A. Juridisk Varsel

B. Bruksvilkår

C. Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

D. TheFork nettsteder og bedrifter

A. JURIDISK VARSEL

Nettstedet https://www.thefork.no og tilhørende app er publisert av:


La Fourchette SAS

Et forenklet aksjeselskap med en kapital på 136 343 580,00 euro

Registrerte kontor: 70, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Frankrike

RCS PARIS 494 447 949

Europeisk momsnr .: FR71494447949


Publikasjonsdirektør: Almir Ambeskovic.

Telefon: +33 01 83 77 77 00

E-post: contact@thefork.fr


Nettstedet http://www.thefork.no er laget av:

Amazon Web Services EMEA SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

http://aws.amazon.com/


B. BRUKSVILKÅR

Seneste oppdatering: 1. april 2020

Disse bruksvilkårene og Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler utgjør din avtale med La Fourchette SAS (hvis du er restauranteier som tar i mot bestillinger gjennom TheFork-nettsidene, gjelder disse bestemmelsene også for deg i tillegg til de generelle salgs- og bruksvilkårene, samt de spesielle vilkårene på registreringstidspunktet). Les dem nøye; du blir bundet av disse bestemmelsene så snart du bruker TheFork-nettsidene.

OBS: Hvis du ikke godtar alle eller noen av disse bruksvilkårene, skal du ikke bruke TheFork-nettsidene.


DEL 1. GENERELLE BRUKSVILKÅR

Definisjoner

"TheFork": betyr selskapet La Fourchette SAS.

"TheFork-nettsidene": henviser til alle Internett-sider og mobile nettsider som er tilgjengelige på "https://www.thefork.no " og i TheFork-appene for mobiler og nettbrett.

"Bruker" betyr enhver enkeltpers on over 18 år, som er i stand til å inngå kontrakter, som besøker TheFork-nettsidene og/eller har en konto på TheFork-nettsidene, samt i flertall "Brukere".

"Bruksvilkår": henviser til disse generelle bruksvilkårene og eventuelle spesielle bruksvilkår.

"Restaurantinnhold": henviser til elementer på restaurantsiden som gis til TheFork av den som driver restauranten eller som den som driver restauranten har autorisert TheFork til å laste opp på TheFork-nettsidene, slik som priser på mat og drikkevarer, gjennomsnittspris på et måltid, navn på kokken, restaurantens tilgjengelighet, meny, kalender, restauranttemaer og bilder av restauranten.

"Brukerinnhold": henviser til alle elementene som forsynes av brukeren på TheFork-nettsidene, inkludert tekst, dokument, bilde, foto, anmeldelse eller rettighet til svar.


Godkjenning og modifisering av bruksvilkårene

TheFork gir brukeren et nettbasert restaurantsøk og en bestillingstjeneste i utbytte med ubetinget godkjenning av disse bruksvilkårene.

Brukere erklærer og bekrefter å ha lest disse bruksvilkårene i sin helhet. Videre, ved å bruke noen av tjenestene som tilbys på TheFork-nettsidene, godtar brukerne ubetinget å være bundet av disse bruksvilkårene.

TheFork forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår til enhver tid, helt eller delvis for å gjenspeile for eksempel endringer i det juridiske rammeverket eller endringer av tjenestene som tilbys på TheFork-nettsidene. Vi vil legge ut varslinger om endringer av bruksvilkårene eller eventuelle ytterligere vilkår på TheFork-nettsidene. Det er derfor brukerens ansvar å regelmessig se gjennom de nyeste versjonene av disse vilkårene. Brukere anses å godta den nyeste versjonen ved hver ny bruk av TheFork-nettsidene.

Ved å åpne eller bruke TheFork-nettsidene på noen måte, godtar brukeren å være bundet av disse bruksvilkårene.1. Beskrivelse av TheFork-nettsidene

Bruk av TheFork-nettsidene er underlagt ansvarsbegrensninger fra TheForks side. Se artikkel 8 "Ansvarsbegrensning" for detaljer.

1.1 Introduksjon av plattform

TheFork-nettsidene er en plattform som gjør det mulig for brukeren å koble til de restaurantene som er opplistet på TheFork-nettsidene, blant andre funksjoner. Dermed, som sådan, virker TheFork eksklusivt som et mellomledd i forbindelse med bestillingen til de nevnte restaurantene av brukeren.

1.2 Sanntidssøk for og bestilling av bord i en restaurant

TheFork-nettsidene gjør det mulig for brukeren å søke etter og reservere et bord i en restaurant i sanntid.

TheFork-nettsidene gjør det også mulig for brukeren å foreta en avbestilling ved uforutsette omstendigheter.

1.3 Promosjonstilbud fra restauranter som er opplistet på TheFork-nettsidene

TheFork-nettsidene gjør det mulig for brukeren, gitt at bestilling er foretatt gjennom TheFork-nettsidene, å utnytte promosjonstilbud som tilbys av restaurantene på TheFork-nettsidene. Ikke alle restauranter har promosjonstilbud. Betingelsene for gyldigheten til slike promosjonstilbud er fremsatt på TheFork-nettsidene. Brukere skal verifisere gyldighetsbetingelsene til et promosjonstilbud før reservering på TheFork-nettsidene og kan ikke under noen omstendighet kreve fordelen med et promosjonstilbud fra restauranten utenom gyldighetsbetingelsene, slik de er fremsatt på TheFork-nettsidene, og/eller utenfor bestillingsprosedyren som inneholder promosjonstilbudet.

En gyldighetsbetingelse er at brukeren og hele følget må ankomme den reserverte restauranten på det tidspunktet som er reservert. Hvis en bruker og alle dens gjester ikke møter opp ved restauranten innen 15 minutter etter den reserverte tiden, kan restauranten velge å ikke anvende promosjonstilbudet som var tilknyttet bestillingen for brukeren og dennes følge. For klarhets skyld: Dette betyr at hvis brukeren eller noen av dennes gjester er mer enn 15 minutter sene, vil brukeren og hele følget miste den automatiske retten til promosjonstilbudet, og restauranten kan bestemme om promosjonstilbudet skal gjelde eller ikke for alle eller noen av gjestene.


2. Gratis bruk av TheFork-nettsidene

Tjenestene som tilbys på TheFork-nettsidene er generelt gratis.

Det kan tilkomme avgifter, spesielt avhengig av avgifter for de tilbudte tjenestene, evolusjonen til nettverket og tekniske og/eller juridiske begrensninger. Brukere vil bli rettidig informert om en endring av disse bruksvilkårene og/eller av innføring av spesielle betingelser i forhold til de betalingspliktige tjenestene på TheFork-nettsidene.


3. Tredjeparts nettsider og tjenester

3.1 Tjenester som tilbys av tredjeparter

Brukere anerkjenner at TheFork-nettsidene henviser til betalingspliktige tjenester. Spesielt enhver bestilling som foretas på TheFork-nettsidene som henviser til en restauranttjeneste som utføres av en tredjeparts restaurantvirksomhet som det kreves betaling for.

Enhver pris eller et prisområde vedrørende en tredjeparts tilbyder som vises på TheFork-nettsidene er gitt kun til informasjonsformål og for beleilighet. Ikke i noen tilfelle skal TheFork garantere nøyaktigheten til slik informasjon.

3.2 Linker til tredjeparts nettsider

TheFork-nettsidene kan inneholde linker til nettsider som administreres av tredjeparter. Disse linkene er kun til informasjon. TheFork kontrollerer ikke disse nettsidene og er ikke ansvarlig for deres innhold eller for personvernserklæringen eller andre praksiser på slike nettsider. Visningen av linker til slike nettsider utgjør ingen godkjenning av elementene på disse nettsidene eller noen forbindelse til utgiverne av disse nettsidene. Det er brukernes ansvar å utføre eventuelle kontroller som anses som nødvendige eller passende før bruk av disse nettsidene eller å inngå i en transaksjon med noen av dem.


4. Tilgang til og bruk av TheFork-nettsidene

4.1 Betingelser for berettigelse

Bruk av TheFork-nettsidene er underlagt følgende kumulative berettigelseskrav: som bruker (i) er du minst 18 år gammel, (ii) du har juridisk kapasitet til å være bundet av lovlige krav, (iii) og bestillingene du foretar på TheFork-nettsidene, for deg eller noen annen person som du har rett til å virke for juridisk, skal være lovmessige.

4.2 Tilgang til TheFork-nettsidene

TheFork forbeholder seg retten til å suspendere, slette eller modifisere hele eller deler av TheFork-nettsidene eller tjenestene som tilbys gratis på TheFork-nettsidene uten forvarsel. TheFork forbeholder seg også retten til å suspendere tilgangen til TheFork-nettsidene for alle eller noen brukere på grunn av vedlikehold, nødsituasjoner (cyber-angrep osv.) eller for noen annen rimelig årsak og til enhver tid.

4.3 Betingelser for å åpne en konto

Ved å åpne en konto godtar brukeren uttrykkelig og uten forbehold disse bruksvilkårene.

Brukerne forplikter seg til å angi riktig, oppdatert og sann informasjon, spesielt med hensyn til tittel, etternavn, fornavn, e-postadresse og telefonnummer, som er nødvendige for riktig identifisering i forhold til åpningen og vedlikeholdet av kontoen.

4.4 Konfidensialitet for kontoopplysninger

I løpet av opprettelsen av deres konto, velger brukerne en ID og et passord ("Innloggingsopplysninger") som gjør at de er i stand til å få tilgang til sin konto.

Innloggingsopplysningene er personlige og konfidensielle. De kan kun endres på forespørsel fra brukeren det gjelder eller på initiativ fra TheFork.

Brukere er alene og fullstendig ansvarlig for bruken av sin konto, og de innloggingsopplysningene som gjelder dem, og de forplikter seg til å gjøre alt som er mulig og rimelig for å holde sine innloggingsopplysninger hemmelige og ikke avsløre dem til noen i noen form som helst.

I tilfelle tap eller tyveri av brukerens innloggingsopplysninger, er denne brukeren ansvarlig for eventuelle følgesmessige skader på grunn av dette tapet eller tyveriet og må følge, så snart som mulig, prosedyren som gjør det mulig å endre disse. Denne prosedyren finnes på følgende side https://www.thefork.no/#user-account

4.5 Stenge kontoen

Brukere kan stenge sin konto når som helst. For å gjøre dette, må de sende sin kontolukningsforespørsel på e-post til: kontakt@thefork.no.

TheFork vil gjøre en innsats for å behandle enhver kontolukningsforespørsel innen en rimelig tidsperiode.

Brukere er informert om at med lukning av sin konto, vil de ikke lenger være i stand til å dra nytte av fordelene av tjenestene som tilbys av TheFork, deres aktuelle bestillinger vil bli annullert og eventuelt oppsamlede Yums, hvis noen, vil bli slettet.

4.6 Brukernes forpliktelser - Forbudte handlinger

Brukere godtar å bruke TheFork-nettsidene i samsvar med disse bruksvilkårene og gjeldende lov. Spesielt godtar brukerne å ikke engasjere seg i forbudte handlinger som er nevnt nedenfor:

 • Det å ikke gå til restauranten uten at bestillingen annulleres (manglende oppmøte).

 • Innholdet og data på TheFork-nettsidene (inkludert, men ikke begrenset til meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyder, bilder, grafikk, videoer, kart, ikoner, programvare, koder eller noe annet element), samt infrastrukturen som brukes til å forsyne slikt innhold og informasjon, tilhører TheFork; brukere samtykker til å ikke modifisere, kopiere, distribuere, sende, vise, gjøre tilgjengelig, reprodusere, publisere, lisensiere, opprette avledede arbeider fra, overføre, selge eller videreselge noen informasjon, programvare, produkter eller tjenester som fås fra eller gjennom TheFork-nettsidene.

 • Kopiering, overføring, reproduksjon, ny-utgivelse, redistribusjon eller overføring av innholdet på TheFork-nettsidene, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra TheFork, er strengt forbudt. For å få denne autorisasjonen, ta kontakt med TheFork på følgende adresse:

La Fourchette SAS

70 Rue Saint-Lazare

75009 Paris, Frankrike

Videre forplikter brukerne seg til å ikke:

 • bruke TheFork-nettsidene eller innholdet på disse til ulovlige, urettmessige eller svindlerske formål,

 • sende inn brukerinnhold eller restauranteierinnhold til TheFork-nettsidene som er unøyaktig, ulovlig og spesielt som invaderer privatliv, som er misbrukende, usømmelig, truende, som ansporer hat eller vold, eller som det finnes opphavsrettslige eiendomsrettigheter for og disse ikke tilhører dem og som de ikke har uttrykkelig tillatelse til å bruke fra rettighetsinnehaveren;

 • bruke, overvåke, ekstrahere eller kopiere arkitekturen, innholdet eller dataene fra TheFork-nettsidene eller handlingene til noen bruker på TheFork-nettsidene ved bruk av en robot, en dataspider, en skraper, spyware, tastaturinntastingsopptaker eller noe annet program eller automatisk enhet eller manuell prosess for noe formål;

 • overtre restriksjoner vedrørende roboteksklusjonsfiler på TheFork-nettsidene eller omgå tiltak for å forhindre eller begrense tilgang til TheFork-nettsidene;

 • ta noen handling som pålegger, eller som kunne pålegge en urimelig eller overdreven belastning på infrastrukturen til TheFork-nettsidene;

 • opprette en usynlig link til TheFork-nettsidene av noen grunn;

 • "ramme", "reflektere" eller integrere noen del av TheFork-nettsidene i en annen nettside,og

 • forsøke å modifisere, oversette, tilpasse, gjennomgå, dekompilere, demontere eller utføre reverse engineering av et hvilket som helst programvareprogram som brukes av TheFork i tilknytning til TheFork-nettsidene eller tjenestene.

4.7 Straff for kontraktsbrudd

4.7.1 Suspensjon eller oppsigelse av TheFork-nettsidetjenestene

I tilfelle fullstendig eller delvis ikke-samsvar eller ikke-overholdelse fra en brukers side med hensyn til noen av forpliktelsene eller bestemmelsene i disse brukervilkårene, eller i tilfelle en bruker utfører noen av de forbudte handlingene, slik som fremsatt i disse brukervilkårene, eller av noen annen rimelig grunn, kan TheFork modifisere, suspendere, begrense eller fjerne tilgangen til noen eller alle tjenestene på TheFork-nettsidene, inkludert ved å deaktivere brukerens konto, med eller uten varsel og uten noen rettighet i det hele tatt for brukeren til å kreve kompensasjon, og uaktet noen kompensasjon som TheFork ellers kan kreve i retten.

4.7.2 Skader

Uaktet av de små straffene som pålegges av TheFork under artikkel 4.7.1. skal TheFork også ha rett til å kreve kompensasjon for eventuell skade som har oppstått.


5. Anmeldelser og brukerinnhold

Brukerne må følge reglene nedenfor når de legger ut eventuelt brukerinnhold, og spesielt ved utlegg av en anmeldelse på TheFork-nettsidene vedrørende en restaurant som er opplistet på TheFork-nettsidene.

5.1 Betingelser for å legge ut anmeldelser

 • For å legge ut en anmeldelse må brukerne ha en konto på TheFork-nettsidene som identifiserer dem, eller de må ha blitt invitert til å legge inn en anmeldelse via en e-post som ble sendt av TheFork og har reservert eller blitt invitert til en restaurant gjennom TheFork-nettsidene og har overholdt bestillingen i restauranten.

 • For å unngå enhver interessekonflikt og av opplagte objektivitetsgrunner, hvis en bruker jobber i restaurantsektoren, har de ikke tillatelse til å legge ut en anmeldelse på TheFork-nettsidene.

 • Anmeldelsen må inneholde mer enn 200 tegn og være relatert kun til den besøkte restauranten. En anmeldelse som nevner en annen restaurant kan bli avvist av TheFork.

5.2 Årsaker til å avvise brukerinnhold

Brukerinnhold kan avvises av følgende årsaker:

 • Hvis brukeren ikke overholder "Betingelser for å legge ut anmeldelser", slik som fremsatt ovenfor.

 • Hvis TheFork mener at sivilrettslig eller kriminelt ansvar kan være aktuelt.

 • Hvis brukerinnholdet eller elementene i forhold til identiteten til forfatteren inneholder fornærmelser eller vulgariteter.

 • Hvis teksten til brukerinnholdet inneholder vilkårlige tegn eller ordsekvenser uten noen betydning.

 • Hvis brukerinnholdet ikke er relatert til den restauranten som anmeldes.

 • Hvis brukerinnholdet er eller mistenkes å være et brudd på tredjeparters intellektuelle eiendomsrettigheter.

 • Hvis anmeldelsen skaper interessekonflikter eller bedrageri, eller hvis TheFork mener at den kan skape slik konflikt eller bedrageri.

 • Hvis teksten i brukerinnholdet er dårlig skrevet til det punkt den er uforståelig.

 • Hvis en bruker gjør en upassende kommentar om et annet element i brukerinnholdet eller forfatteren.

 • Hvis brukerinnholdet inneholder personlig informasjon eller elementer som sannsynligvis fører til identitetstyveri, slik som for- eller etternavn på personer som ikke er offentlige personer, et telefonnummer, en postadresse eller en e-postadresse.

 • Hvis brukerinnholdet nevner nettsider, hypertekstlinker, URL-er, e-postadresser eller telefonnumre, eller:

 • Hvis brukerinnholdet er tydelig spam.

For mer informasjon om betingelsene for godkjenning av bilder, klikk her.

Hvis en bruker identifiseres som å ha lagt ut innhold som er av bedragersk natur eller som TheFork mener er av bedragersk natur, kan TheFork, etter å ha brukt prosedyrene for avvisning eller sletting av anmeldelsen, deaktivere brukerkontoen (som vil annullere alle deres aktuelle bestillinger og annullere eventuelle opptjente Yums), samt slette alle deres oppslag.

5.3 Redigering av anmeldelser

TheFork har ingen forpliktelse til å redigere eller fjerne anmeldelser. TheFork redigerer anmeldelsene, med rimelig innsats, for å sikre at anmeldelsene er i samsvar med disse bruksvilkårene med hensyn til å kunngjøre, avvise eller slette anmeldelsen. Hver anmeldelse er underlagt en forhåndsutgivelsesredigering av automatiske filtre, og hvis de flagges, gjennomføres menneskelig redigering. Redigeringsperioden er maks. 2 uker. Bruker kan forespørre redigeringen av en tidligere utgitt anmeldelse ved å sende en e-post til kontakt@thefork.no og spesifisere årsakene til redigeringsforespørselen.

Enhver bruker som har utgitt en anmeldelse kan senere forespørre sletting av denne ved å skrive til kontakt@thefork.no. Når TheFork blir klar over at en restaurant har stengt eller skiftet eier, vil anmeldelser som er lagt ut før denne hendelsen slettes. Brukere kan kontaktes av TheFork for å sjekke autentisiteten til anmeldelsen via e-post og/eller telefon. Anmeldelsen kan videresendes til nettsiden som TheFork har et partnerskap med og legges ut på disse nettsidene. Brukere forstår og godtar at TheFork kan inkludere følgende informasjon med anmeldelsene: registreringsdato på nettsiden, antall anmeldelser som er lagt ut, fornavn og første bokstaven i etternavnet, status og dato for restaurantbesøket. I samsvar med gjeldene lov har brukere rett til å få tilgang til, modifisere, korrigere og slette sine data, samt rett til å protestere på behandlingen av informasjonen til lovmessige grunner. Brukere kan utøve disse rettighetene ved å skrive til kontakt@thefork.no.

5.4 Anmeldelser fra ulike gjester

En bruker som reserverer en restaurant for flere gjester, er invitert til å legge inn e-postadressene til gjestene, slik at de mottar praktisk informasjon om bestillingen (adressen til restauranten, tidspunktet for bestillingen...). Brukeren garanterer at de har forhåndsautorisasjon fra gjestene til å avsløre deres e-postadresser til TheFork. Hver gjest inviteres deretter til å legge inn en anmeldelse på sin opplevelse i restauranten som brukeren av reservert.

Personopplysninger for gjester som er innhentet for dette formålet vil ikke gjenbrukes av TheFork.

5.5 Rett til å svare

Hver restauranteier har en rett til å svare, spesielt for å:

 • gi sin versjon av fakta,

 • takke kunden for deres bidrag, og/eller

 • indikere eventuelle endringer i restauranten siden anmeldelsen ble skrevet.

Rettigheten til å svare må utøves innen 3 måneder etter kunngjøring av den aktuelle anmeldelsen ved bruk av TheFork Manager-verktøyet, eller ved å sende en e-post til: kontakt@thefork.no. Enhver forespørsel om å utøve rettigheten til å svare via e-post må inkludere følgende elementer:

 • detaljert for anmeldelsen,

 • identifisering av forfatteren,

 • benevnelse av de delene som det er uenighet i,

 • innholdet til forespurt svar (svaret er kanskje ikke lenger enn anmeldelsen det svarer på).

Svaret må være i samsvar med bestemmelsene i disse bruksvilkårene og vil bli redigert under samme betingelser som brukernes anmeldelser, og det vil bli vist etter anmeldelsen som det svarer på.

5.6 Restaurantrangeringer

Enhver bruker som reserverte en restaurant gjennom TheFork-nettsidene og som har vedholdt bestillingen i denne restauranten, er invitert til å vurdere sin spiseopplevelse.

Vurderingen som vises på TheFork-nettsidene for hver restaurant tilsvarer et vektet gjennomsnitt av de gitte vurderingene.

5.7 Bruk av brukerinnholdet

Brukere godtar at ved å legge ut brukerinnhold på TheFork-nettsidene, gir de automatisk en ugjenkallelig, permanent, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til TheFork til å bruke, kopiere, vise, tilpasse, modifisere, oversette, distribuere, få distribuert eller promotert, integrere i eventuelle annonser eller andre materialer, opprette avledede verk fra, forbedre, demontere eller på annen måte distribuere slikt brukerinnhold i verden, og til å gjøre det mulig for tredjeparter å gjøre det samme, dette i et hvilket som helst medium, enten på online eller ikke. I tillegg, ved å legge ut brukerinnhold på TheFork-nettsidene, gir brukerne automatisk TheFork alle rettigheter som er nødvendige for å forby enhver visning, aggregering, kopiering eller bruk av slikt brukerinnhold av noen tredjepart til noe som helst formål. Brukere godtar å ikke utøve sine moralske rettighet til brukerinnholdet på en måte som er inkompatibel med lisensene som er gitt ovenfor. Brukere representerer og garanterer at de er berettiget til å gi lisensene ovenfor.


6. Personvern

Retningslinjene for personvern og informasjonskapsler i TheFork er der for å beskytte brukerne. Klikk her for å se våre retningslinjene for personvern og informasjonskapsler, som også gjelder for bruken av TheFork-nettsidene.


7. Intellektuell eiendom

7.1 Overholdelse av nasjonale og internasjonale lover om intellektuell eiendom

Brukere godtar å ikke innlevere, kopiere, selge videre, republisere eller generelt sett gjøre tilgjengelig i noen form, noe innhold, data, informasjon eller element som mottas fra TheFork eller som er tilgjengelig på TheFork-nettsidene, til en annen person eller juridisk enhet fra noe land. Brukerne godtar å overholde bestemmelsene om intellektuelle eiendom nedenfor.

7.2 Eierskap av rettigheter

Alle moralske og arvede intellektuelle eiendomsrettigheter i forhold til innholdet og informasjonen på TheFork-nettsidene tilhører TheFork, med unntak av tredjeparts rettigheter, der TheFork har fått de nødvendige rettighetene eller lisenser.

Rettighetene som overføres til brukere ved bruk av TheFork-nettsidene og tjenestene som leveres av TheFork medfører ingen lisens av rettigheter eller tillatelse til å bruke eller utnytte noen del av TheFork-nettsidene.

7.3 Beskyttelse av alle elementer: varemerker, designer, logoer, hyperlinker, informasjon osv.

Alle elementer (merker, designer, tekster, hyperlinker, logoer, bilder, videoer, lyder, programvare, skjermlayout, databaser, koder osv.) i/på TheFork-nettsidene og på tilhørende nettsider, er beskyttet av nasjonale og internasjonale intellektuelle eiendomslover. Disse elementene forblir TheForks og/eller lisensgivernes eiendom alene.

7.4 Forbud mot uautorisert bruk

Derfor, uten forhåndstillatelse fra TheFork og/eller dets partnere, kan det hende at brukerne ikke kan reprodusere, representere, republisere, redistribuere, tilpasse, oversette og/eller endre delvis eller fullstendig, eller overføre til et annet medium, enhver informasjon fra TheFork-nettsidene.

7.5 Straffer

Brukere anerkjenner og forstår at det å ikke kunne oppfylle bestemmelsene i denne artikkel 7 utgjør en overtredelse som er straffbar etter sivilrettslig og strafferettslig lov.


8. Ansvarsbegrensning

8.1 Advarsel a

Det er opp til brukerne å foreta eventuelle kontroller som ser ut som de er nødvendige eller mulige før de foretar en bestilling i en av restaurantene som er opplistet på TheFork-nettsidene.

TheFork tilbyr ingen garanti uansett i forhold til restauranteierens innhold eller tjenestene og/eller kommersielle praksiser for tredjeparter som er opplistet på TheFork-nettsidene. Tilsvarende garanterer TheFork ikke at brukerne vil være tilfredse med produktene, tjenestene og/eller forretningspraksisene som oppleves etter en bestilling som gjøres gjennom TheFork-nettsidene.

TheFork tilbyr ingen garanti i forhold til innholdet, objektiviteten eller nøyaktigheten til brukerinnholdet, inkludert, men ikke begrenset til anmeldelsene som er lagt ut av brukere på TheFork-nettsidene.

8.2 Modifisering av TheFork-nettsidene

Gitt interaktiviteten til TheFork-nettsidene, er all informasjon som finnes der underlagt endring når som helst, uten at dette gjør TheFork ansvarlig.

8.3 Bruk av TheFork-nettsidene

På grunn av den spesifikke naturen til Internett gir TheFork ingen garanti for uavbrutt tilgang til TheFork-nettsidene eller tjenestekontinuitet, den eneste forpliktelsen til TheFork er en rimelig innsats med hensyn til dette.

TheFork skal ikke være ansvarlig for noen feil ved tilgang til TheFork-nettsidene eller for noen skade eller noe tap som oppstår fra bruken av eller manglende evne til å bruke TheFork-nettsidene eller innholdet, unntatt slik som gitt ved lov.

TheFork garanterer ikke at informasjonen som vises er detaljert, fullstendig, verifisert eller nøyaktig. Restauranteierens innhold, informasjon, restaurantsider og generelt, alt innhold på TheFork-nettsidene er levert "as is" uten noen uttrykte eller impliserte garantier av noe slag.

Bruker godtar uttrykkelig at bildene på TheFork-nettsidene ikke er avtalemessige.

Brukere godtar generelt og anerkjenner at bestilling med en restaurant ikke er garantert. Tilsvarende garanterer TheFork ikke effektiviteten til bestillingstjenesten. Tilgjengeligheten kontrolleres i sanntid via datamaskinen. Men da TheFork ikke fysisk kan verifisere nøyaktigheten til informasjonen som er innhentet og/eller forsynt av restaurantene, godtar brukerne at TheFork ikke kan holdes ansvarlig hvis brukerne ikke har fordel av tjenestene til restauranten. Faktisk avhenger innstillingene til sanntids bestillingsprogramvaren delvis på den informasjonen som er gitt og/eller registrert av restauranten og tilsvarer kanskje ikke virkeligheten. Derfor anerkjenner og godtar brukerne for eksempel uten begrensning at TheFork ikke på noen måte er ansvarlig hvis en bestilling annulleres, etableringen stenges (uansett grunn) eller der en tredjepart nekter å gi noen tjeneste, uansett.

På lignende måte godtar brukerne at TheFork ikke på noen måte er ansvarlig hvis brukerne ikke har nytte av promosjoner eller spesialtilbud som foreslås av en restaurant. Brukerne anerkjenner og godtar at TheFork ikke på noen måte er ansvarlig i tilfelle en restauranteier ikke etterlever en promosjon eller et spesialtilbud av hvilken som helst grunn.

8.4 Brukeres garantier og erstatninger

Brukerne garanterer at de er fullstendig kjent med funksjonene og begrensningene til Internett. Spesielt anerkjenner de at det er umulig å garantere at dataene som sendes av brukere over Internett vil være fullstendig sikre. TheFork kan ikke holdes ansvarlig for noen hendelser som kan oppstå fra denne overføringen av data.

Brukere godtar å holde TheFork skadefri mot ansvar, skade, utgift, krav eller kostnad, som TheFork pådrar seg som følge av et krav eller en tvist, i eller utenfor retten, i forhold til bruken av tjenestene til TheFork, inkludert å legge ut brukerinnhold på TheForks nettsider av brukere.

I alle tilfeller anerkjenner brukerne uttrykkelig og godtar å bruke TheFork-nettsidene på egen risiko og på eget ansvar alene.

8.5 Varsling og fjerning av ulovlig innhold

Alle brukere kan varsle om et krav eller en protest i forhold til ulovlige elementer eller innhold som er lagt ut på TheFork-nettsidene.

Hvis en bruker mener at elementer eller innhold som er lagt ut på TheFork-nettsidene er ulovlig og/eller overtrer deres opphavsrett, må de varsle TheFork med rekommandert brev med bekreftet mottak adressert til "Juridisk avdeling" eller via e-post til kontakt@thefork.no ved å angi "Attention: Juridisk avdeling" i emnefeltet og inkludere alt tilgjengelig bevis for å støtte eierskapet av rettighetene, hvis noen. Når denne prosedyren er fult, og etter at nøyaktigheten til varslingen er kontrollert, skal TheFork strebe etter å fjerne det ulovlige innholdet umiddelbart.

TheFork virker som et mellomledd i forsyningen av sine tjenester til brukere. Som følge av dette og i samsvar med artikkel 6 I.3 i fransk lov om sikkerhet i digital økonomi (LCEN) av 21. juni 2004 (med endringer) og direktiv 2000/31/EF fra Europaparlamentet og Rådet av 8. juni 2000 om visse juridiske aspekter i informasjonssamfunnstjenester, spesielt elektronisk handel, på Det indre marked ("Direktiv om elektronisk handel"), kan TheFork ikke holdes ansvarlig for informasjonen som er lagret på TheForks nettsider hvis det ikke hadde kjennskap til den ulovlige aktiviteten eller informasjonen (inkludert brukerinnhold, restauranteierinnhold, osv.) eller hvis det så snart det ble klar over det, tok umiddelbare tiltak for å fjerne slik informasjon eller blokkere tilgang til denne.


9. Andre bestemmelser

9.1 Rettsopprettholdende klausul - dissosiasjon - titler

I tilfelle en bestemmelse i disse bruksvilkårene er erklært ugyldig, ulovlig, ikke-implementerbar eller uaktuell, skal gyldigheten, lovligheten, implementeringsevnen eller bruken av de andre bestemmelsene i disse bruksvilkårene ikke på noen måte påvirkes eller forringes, disse andre bestemmelsene skal fortsette å være gyldige og beholde sin fulle effekt.

TheFork kan fortsette til å skissere en ny klausul med virkning av å gjenopprette felles vilje for partene som uttrykt i den innledende klausulen, dette i samsvar med gjeldende lov.

Titlene til artiklene i dette dokumentet er kun til illustrative formål og skal ikke anses som en integrert del av disse bruksvilkårene.

9.2 Ingen frasigelse

Unntatt der annet er gitt i disse bruksvilkårene, skal manglende eller forsinket utøvelse av TheForks rettigheter eller botemidler under disse vilkår og betingelser ikke utgjøre noen frasigelse av rettigheten eller botemiddelet eller forhindre ytterligere utøvelse av rettigheten eller botemiddelet. Enhver slik rettighet eller botemiddel skal derimot være fullstendig i kraft og med full virkning.

9.3 Gjeldende lov

I den grad det er tillatt ved lov, skal disse bruksvilkår og forholdet mellom TheFork og brukerne styres og tolkes i samsvar med fransk lov. I den grad det er tillatt ved lov, der disse bruksvilkår har blitt skissert eller oversatt til andre språk, er det kun den franske versjonen av disse bruksvilkårene som skal ha prioritet.

9.4 Jurisdiksjon

I den grad det er tillatt ved lov, skal ethvert krav, tvist eller forhold som oppstår under eller i forbindelse med disse bruksvilkår håndteres av de kompetente domstolene i Paris.

I henhold til EU-direktiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om forlik utenfor retten i konsumenttvistemål, kan linken til den europeiske nettbaserte plattformen for tvistemålsløsning finnes på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN


DEL 2. BONUSPROGRAM - SPESIELLE BETINGELSER

Disse bonusprogrammene - spesielle betingelser utfyller del 1: Generelle bruksvilkår. I tilfelle konflikt mellom bestemmelsene i denne del 2. Bonusprogram - spesielle betingelser og de i del 1. Generelle salgs- og bruksvilkår, skal bestemmelsene i denne del 2. Bonusprogram - spesielle betingelser, ha prioritet.


1. Beskrivelse av bonusprogrammet

Bonusprogrammet gjør det mulig for brukere å samle bonuspoeng ("Yums") etter bestilling på TheFork-nettsidene som gjennomføres ("bonusprogram").


2. Deltakelse i bonusprogrammet

Alle brukere som har en konto på TheFork-nettsidene kvalifiserer seg for bonusprogrammet.

Deltakelse i bonusprogrammet er gratis og automatisk.3. Opptjening av Yums

3.1 Generelle betingelser for opptjening av Yums

Bonusprogrammet gjør det mulig for brukere å samle bonuspoeng etter en bestilling på TheFork-nettsidene som gjennomføres, uansett den bestilte restauranten på TheFork-nettsidene og om bestillingen ble foretatt med eller uten promosjonstilbud.

Når det foretas en bestilling på TheFork-nettsidene og denne gjennomføres, får brukerne et forhåndsbestemt antall Yums (som kan variere avhengig av metoden for bestillingen: nettsider, mobil eller applikasjon) sju dager etter dato for måltidet, uansett antall gjester tilknyttet bestillingen og uansett landet der bestillingen ble foretatt.

I tilfelle bestillingen foretas med en bonusrabatt (slik som definert i artikkel 4.1 nedenfor) eller kanselleres av brukeren, eller hvis brukeren ikke går til restauranten og gjennomfører bestillingen (ikke-fremmøte), tjener brukeren ingen Yums.

Antallet opptjente Yums av hver bruker er lagret og kan nås via delen "Min bonusprofil" i brukerkontoen.

3.2 Spesielle betingelser for opptjening av Yums

3.2.1 Spesielle promosjoner med promosjonskode

Fra tid til annen legger TheFork ut spesielle kampanjer i en begrenset periode, der brukerne kan opptjene flere Yums enn vanlig ("Spesiell promosjon").

I løpet av hver Spesielle promosjon, mottar brukerne en e-post som spesifiserer betingelsene for å opptjene ekstra Yums. En av disse betingelsene er forpliktelsen til å legge inn en promosjon når brukere foretar sin neste bestilling på TheFork-nettsidene ("promo-kode").

Antallet opptjente Yums gjennom den spesielle promosjonen lagres og kan nås via delen "Min bonusprofil" i brukerkontoen.

Når den utstedes, har en promo-kode en gyldighetsperiode som er begrenset til varigheten av den spesielle promosjonen. Promo-koden har ingen pengeverdi og kan ikke lånes, overføres eller selges til andre eller brukes til noe annet formål enn de som er definert av TheFork i disse Bonusprogram - spesielle betingelser.


4. Bruk av Yums

4.1 Bonusrabattkonvertering

Etter oppnåelse og etter bestilling på TheFork-nettsidene, kan Yums konverteres til en prisrabatt som trekkes fra på regningen på en restaurant som er med i bonusprogrammet ("bonusrabatt").

Oversikten over Yums-konvertering til bonusrabatt er tilgjengelig her.

Listen over bonusprogram-partnerrestauranter er tilgjengelig i bonusprogramplassen i brukerkontoen på TheFork-nettsidene. Partnerrestauranter er også identifisert hvor som helst på TheFork-nettsidene med en spesifikk benevnelse.

For å konvertere Yums til bonusrabatt må brukerne velge en bonusprogram-partnerrestaurant, velge bonusrabattalternativet og en tidsperiode der bonusrabatten godtas før de validerer bestillingen.

Bonusprogram-partnerrestauranten er deretter ansvarlig for å automatisk og uten ytterligere formaliteter å trekke fra bonusrabatten fra fakturaen.

Hvis beløpet til bonusrabatten er større enn beløpet på fakturaen, kan fratrekket som foretas av restauranten ikke overskride beløpet på regningen. Med andre ord, restauranten kan ikke betale brukeren forskjellen mellom beløpet til bonusrabatten og beløpet på regningen.

I tilfelle det finnes et promosjonstilbud som kan kombineres med en bonusrabatt, vil restauranten legge inn promosjonstilbudet før fratrekk av bonusrabatten.

Yums som er opptjent av brukere kan konverteres til bonusrabatt under gyldighetsperioden slik som vist på bonusprogrampresentasjonssiden på TheFork-nettsidene. Yums utløpsdato kan ses i delen "Min bonusprofil" i brukerkontoen.

Yums er strengt personlige, har ingen pengeverdi og kan ikke lånes, overføres eller selges til andre eller brukes til noe annet formål enn de som er definert av TheFork i disse Bonusprogram - spesielle betingelser.

4.2 Avbestilling / ikke-fremmøtt

Hvis en bruker har foretatt en bestilling med en bonusrabatt og avbestiller bestillingen, eller hvis restauranten annullerer bestillingen, vil de Yums som ble konvertert til bonusrabatt på tidspunktet for bestillingen bli tilbakeført til brukerkontoen og kan brukes til en ny bestilling.

Hvis en bruker ikke går til restauranten (ikke-fremmøte), vil bonusrabatten og Yums som er konvertert gå tapt og ikke rekrediteres brukerkontoen.


5. Sletting av Yums

TheFork forbeholder seg rettigheten av å tilbakeholde eller slette Yums som er oppnådd gjennom bruken av promosjonskoder eller sponsorkoder av noen bruker der TheFork rimelig bestemmer eller mener at bruken eller innløsningen av promosjonskoden eller sponsorkoden var svindlerisk, ulovlig, gjort i feil eller i overtredelse av aktuelle promosjonsbetingelser eller disse spesialbetingelser for bonusprogrammet.

Videre, hvis brukerne ikke overholde disse bruksvilkårene (inkludert manglende overholdelse av flere bestillinger (manglende oppmøte)), kan eventuelt misbruk eller svindlerisk bruk av TheFork-nettsidene og/eller Yums, eller noen annen atferd uaktet interessene til TheFork, føre til deaktivering av brukerens konto og/eller umiddelbar sletting av alle eller deler av Yums som er lagret i bonusområdet til brukerens konto på TheFork-nettsidene, uten forvarsel eller kompensasjon.


6. Modifisering/suspensjon/lukning av bonusprogrammet

TheFork forbeholder seg retten til å modifisere, suspendere eller si opp bonusprogrammet når som helst uten å påta seg noe ansvar i det hele tatt. I dette tilfellet vil TheFork informere brukere via e-post og/eller oppslag på TheFork-nettsidene som indikerer de nye vilkårene og betingelsene for bonusprogrammet og/eller vilkårene med lukning av bonusprogrammet.


7. Ansvarsbegrensning

Med hensyn til bonusprogrammet er TheFork kun forpliktet til å bruke rimelig innsats og godta ansvar kun i forbindelse med tildeling av Yums til brukerne. Som følge av dette kan TheFork ikke holdes ansvarlig for noen krav som er relatert til Yums etter at de har blitt tildelt en bruker av TheFork. Mer spesifikt har TheFork ikke noe ansvar når Yums har blitt konvertert til en bonusrabatt av en bruker.

Dermed, som sådan, er TheFork ikke ansvarlig for noen svikt av restauranten når det gjelder å tilføre bonusrabatten til brukeren.

I alle fall avviser TheFork ethvert ansvar i forbindelse med bonusprogrammet i tilfelle kontraktbrudd og/eller feil fra brukerens side.

I tillegg gjelder ansvarsbegrensningene som finnes i artikkel 8 i del 1 - Generelle bruksvilkår.

C. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER


Sist oppdatert: 3 juni 2021

Vi vet at det krever tillit fra deg for å oppgi personopplysninger til oss. Vi tar dette på alvor og prioriterer høyt å ivareta personvernet ditt når du besøker nettstedet vårt, eller bruker tjenestene våre. Les disse retningslinjene nøye for å finne ut mer om personvernpraksisen vår.

Vi driver en nettjeneste som gir brukere («du», «din») muligheten til å velge og reservere et bord ved en restaurant og, ved enkelte steder, betale for måltidet (i disse retningslinjene er disse samlet under det ovenstående kalt «tjenester»).

Tjenestene våre eies og drives av La Fourchette SAS. Ved å gå inn på nettstedene våre og tilknyttede applikasjoner, enten på en datamaskin, en telefon, et nettbrett eller en lignende enhet (samlet kalt «enhet»), godtar du praksisen som beskrives nedenfor.

Vi er et globalt selskap som driver virksomhet i mange land og områder, med ulike lover og regler. Disse retningslinjene gir en generell oversikt over personvernpraksisen vår. Du kan se informasjon for bestemte land ved å velge bostedslandet ditt på listen over koblinger til ulike rettsområder, nederst i retningslinjene.

Opplysninger som samles inn

Når du får tilgang til eller bruker tjenestene, samler vi inn opplysninger fra og om deg for å gi en mer personlig og relevant opplevelse. Noen av opplysningene samler vi inn automatisk. Andre opplysninger samler vi inn fra ulike kilder, inkludert tilknyttede enheter, forretningspartnere og andre uavhengige tredjepartskilder. Når du bruker tjenestene våre ved å «klikke deg videre» fra et tredjepartsnettsted, eller når du besøker tredjepartsnettsteder via tjenestene våre, kan disse tredjepartsnettstedene dele opplysninger med oss om din bruk av tjenesten. Opplysninger som samles inn, kan omfatte følgende:

 • Kontaktinformasjon, inkludert navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse
 • Fakturerings- eller betalingsinformasjon (for eksempel kredittkortnummer, kortinnehavers navn, utløpsdato, autorisasjonskode og faktureringsadresse) via vårt partnerskap med en pålitelig betalingstjenesteleverandør
 • Brukernavn og passord
 • Bilder, anmeldelser og innlegg på sosiale medier du kan ha formidlet til oss
 • Geografisk informasjon
 • Enhetsinformasjon, for eksempel tidspunktet da du brukte tjenestene og informasjon om enheten du benyttet (for eksempel IP-adresse, programvare eller nettleser som ble benyttet, foretrukne språk, unike enhets-ID-er og annonse-ID-er)
 • Nettbasert aktivitet, inkludert sider du har besøkt, innhold du har sett på, og apper du har anmeldt
 • Restaurantreservasjonshistorikk
 • Informasjon om restaurantreservasjonene og preferansene dine

Vi kan også samle inn opplysninger om andre spisegjester når du har oppgitt dette, inkludert e-postadresse og annen reservasjonsrelatert informasjon, som fornavn og etternavn. Hvis du deler opplysninger om andre personer med oss, må du innhente samtykke fra disse personene. Du må innhente samtykke fra andre personer hvis du gir oss opplysninger om dem.

I tillegg til kategoriene nevnt ovenfor kan vi også samle inn stedsinformasjon, hvis du har programmert enheten via personverninnstillingene til å sende slik informasjon, eller hvis du for eksempel har lastet opp bilder som er merket med stedsinformasjon. Vi kan bruke stedsinformasjonen direkte og/eller dele plasseringen din med tredjeparter. Vi samler inn og deler stedsinformasjon for å gi deg relevant innhold, analysere hvordan du bruker tjenestene våre, forbedre tjenestene våre og levere anbefalinger. Vi kan for eksempel bruke plasseringen din til å vise deg restauranter i nærheten.

Du kan endre personverninnstillingene på enheten når som helst for å slå av funksjonen som samler inn og deler stedsinformasjon, og/eller funksjonen for å merke bilder med stedsinformasjon. Hvis du slutter å dele plasseringen din, kan det imidlertid påvirke noen av funksjonene vi tilbyr. Hvis du har spørsmål om personverninnstillingene til enheten din, foreslår vi at du kontakter produsenten av enheten eller tjenesteleverandøren for mobil for å få hjelp.

Se avsnittet om informasjonskapsler nedenfor for mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og annen teknologi som beskrives i dette avsnittet, inkludert om valgene du har i forbindelse med slike teknologier.

Bruk av opplysninger

Vi har forpliktet oss til å gi deg relevant innhold via tjenestene våre, og respektere personvernlovgivningen i de forskjellige jurisdiksjonene hvor vi driver virksomhet. Vi bruker opplysninger om deg for å hjelpe deg å bruke tjenestene våre og få utbytte av dem, blant annet gjennom å:

 • registrere deg og administrere kontoen din, slik at du blant annet får tilgang til og kan bruke tjenestene våre
 • tilrettelegge restaurantreservasjonene dine
 • måle interessen for og forbedre tjenestene våre
 • varsle deg om spesialtilbud eller tjenester som er tilgjengelige fra oss, våre tilknyttede selskaper, våre samarbeidspartnere eller restauranter, og som kan være av interesse for deg
 • administrere og håndtere lojalitetsprogrammet
 • kommunisere med deg
 • gjøre oss i stand til å legge ut dine anmeldelser, vurderinger, foruminnlegg, bilder og annet innhold
 • organisere gevinster, konkurranser eller spørreundersøkelser
 • tilpasse opplevelsen din, inkludert tilpassing av annonsene som vises for deg på tjenestene våre og over Internett
 • dra slutninger om interessene eller preferansene dine
 • gi deg en best mulig opplevelse og gruppere brukere av tjenestene våre, basert på for eksempel bruk og demografi
 • sende deg invitasjoner til spørreundersøkelser eller markedsundersøkelser
 • svare på dine spørsmål og kommentarer
 • løse problemer eller feilsøke problemer
 • forhindre potensielt forbudt eller ulovlig virksomhet
 • håndheve våre betingelser for bruk og meldinger, og det som ellers blir beskrevet på tidspunktet for innsamlingen

Vær oppmerksom på at noen opplysninger om deg er nødvendig for at vi skal kunne gi deg relevante tilbud fra oss, våre tilknyttede selskaper, våre samarbeidspartnere og restauranter, og for at du skal få utløst andre fordeler av å være en registrert bruker. Les avsnittet «Valg med hensyn til opplysninger» om valgene du har når det gjelder innsamling og bruk av opplysningene dine.

Deling av opplysninger

Vi kan være nødt til å dele opplysninger med visse andre tredjeparter, inkludert andre konsernselskaper for å kunne tilby noen av tjenestene våre, følgende tilfeller:

 • Konsernselskapene våre. Vi deler opplysninger med selskaper i konsernet vårt, slik at vi kan gi deg informasjon om produkter og tjenester, både restaurantrelaterte og andre, som kan være av interesse for deg. Disse selskapene og nettstedene vil overholde disse retningslinjene og følge alle lover som regulerer formidling av salgsfremmende kommunikasjon.
 • Restauranter. Vi deler opplysninger med partnerrestauranter slik at de kan utføre og administrere restaurantreservasjonen din og håndtere klager eller tvister tilknyttet den. Når du reserverer, kan du velge å motta markedsføringskommunikasjon fra restauranten. Hvis du samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon fra restauranten, er restauranten ansvarlig for all behandling av informasjonen som vi sender til den.
 • Leverandører. Vi deler opplysninger med visse leverandører som bidrar til å tilrettelegge tjenestene våre, inkludert for å bistå med transaksjoner, som eventuelle bestillinger du gjør.
 • Forretningspartnere. Vi kan dele opplysninger om deg, enhetene dine og din bruk av tjenestene med våre betrodde forretningspartnere. Vi kan for eksempel dele opplysninger for å kunne gi deg relevant innhold, eller for å gjøre det enklere å betale for måltidet ditt ved restauranten. Generelt skjer denne delingen i samsvar med skriftlige avtaler som omfatter konfidensialitet, personvern og sikkerhetsforpliktelser. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke har kontroll over personvernpraksisen til disse tredjeparts forretningspartnerne.
 • Nettsteder for sosiale medier. Når du bruker tjenestene våre og velger å dele opplysninger med tredjepartsnettsteder for sosiale medier, vil opplysningene du deler være underlagt retningslinjene for personvern for disse nettstedene og personverninnstillingene du har angitt for disse nettstedene.
 • Annonsenettverk. Noen ganger samler vi inn og deler opplysninger om interessene dine med annonsenettverk. Noen av disse selskapene er medlemmer av Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance, som tilbyr ett sted der du kan velge bort målrettede annonser fra medlemsselskaper. Hvis du vil finne ut mer, kan du klikke her.
 • Andre tredjeparter, for eksempel tilknyttede nettsteder. Tredjeparter kan også hjelpe oss med å samle inn opplysninger ved for eksempel å drifte funksjoner på nettstedet vårt, eller tilrettelegge for levering av nettbasert annonsering som er skreddersydd til dine interesser. Vi kan dele målgruppesegmenter og andre opplysninger med tredjeparter som bruker slike opplysninger til å skreddersy annonser for deg.

Tredjeparter kan bare samle inn eller få tilgang til opplysninger i den grad de trenger dem for å utføre sine tillatte funksjoner.

Enkelte versjoner av operativsystemer for enheter gir deg mulighet til å velge bort visse typer deling av opplysninger, inkludert med visse annonsenettverk. Kontroller enhetens innstillinger hvis du ønsker å begrense slik sporing.

Valg med hensyn til opplysninger

Du har ulike valg med hensyn til innsamling og bruk av opplysningene dine. Du kan få tilgang til, oppdatere og også avslutte kontoen din ved å gå til Mine personlige opplysninger-siden på nettstedet vårt

Valgene du har:

 • Du kan velge hvordan vi kommuniserer med deg. Du kan velge å ikke gi oss bestemte opplysninger, selv om det kan være nødvendig for å benytte visse funksjoner områdene våre tilbyr.
 • Du kan hindre innsamling av geografisk informasjon, men vær oppmerksom på at det kan påvirke visse funksjoner i tjenestene våre hvis du slår av deling av plassering.
 • Du kan også legge til eller oppdatere opplysninger samt avslutte kontoen din. Hvis du bestemmer deg for å avslutte kontoen din, vil vi deaktivere kontoen og fjerne profilopplysningene dine fra den aktive visningen. Vi kan beholde noen opplysninger knyttet til kontoen (inkludert tidligere reservasjoner) for interne formål, inkludert sikkerhetskopiering, forebygging av svindel, tvisteløsning, undersøkelser og juridisk samsvar så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i disse retningslinjene.
 • Som registrert bruker kan du når som helst endre markedsføringsabonnementene dine, inkludert valg du har gjort for e-postabonnementer. Du vil også få muligheten til å avslutte abonnementer på kampanjemeldinger, når vi sender slike e-postmeldinger.

Overføring av opplysninger

Vi er et globalt selskap og driver virksomhet i mange forskjellige jurisdiksjoner. Hvis vi overfører opplysningene dine til andre land, vil vi bruke og beskytte opplysningene som beskrevet i disse retningslinjene og i samsvar med gjeldende lov.

Informasjonssikkerhet

Vi har innført egnede administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsprosedyrer for å bidra til å beskytte opplysningene dine.

Det er kun utvalgte ansatte som får autorisasjon til å behandle personopplysninger, og de kan kun gjøre dette for tillatte forretningsfunksjoner. Vi bruker kryptering når vi overfører opplysningene dine mellom ditt system og vårt, og mellom vårt system og systemene til de parter vi deler opplysninger med. Vi bruker også brannmurer og systemer som oppdager inntrengere, for å forhindre uautorisert tilgang til opplysningene dine. Vi kan imidlertid ikke garantere full sikkerhet for opplysninger mot uautorisert tilgang eller bruk, maskinvare- eller programvarefeil, eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Oppbevaring av opplysninger

Vi beholder kopier av opplysningene dine så lenge du fortsetter å ha kontoen din, eller som nødvendig i forbindelse med formålene som er angitt i disse retningslinjene, med mindre gjeldende lov krever en lengre oppbevaringsperiode. I tillegg kan vi beholde opplysningene så lenge det er nødvendig for å dokumentere, utøve eller forsvare eventuelle juridiske rettigheter.

Ikke spor-signaler

Området vårt er for tiden ikke utformet for å svare på «Ikke spor»-signalforespørsler («DNT») fra nettlesere. Dette skyldes mangel på en global, standardisert tolkning som definerer «Ikke spor»-signaler. Når bransjen har blitt enige om standarder for dette, vil vi muligens revurdere vårt ståsted.

Informasjonskapsler

Vi ønsker at det skal være så enkelt, effektivt og nyttig som mulig for deg å få tilgang til tjenestene våre. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å gi deg en bedre opplevelse, øke sikkerheten på nettstedet og vise deg relevante annonser for å oppnå dette.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som automatisk plasseres på enheten når du besøker nesten alle nettsteder. De lagres av nettleseren og inneholder grunnleggende informasjon om Internett-bruken din. Nettleseren sender disse informasjonskapslene tilbake til et nettsted hver gang du besøker det på nytt, slik at det kan gjenkjenne enheten og forbedre opplevelsen din, blant annet ved å gi deg personlig innhold. Vi bruker også informasjonskapsler til å huske påloggingsinformasjonen din, slik at du ikke trenger å skrive den inn flere ganger når du bruker tjenestene våre. Andre informasjonskapsler hjelper oss å forstå preferansene dine.

Informasjonskapslene vi bruker, kan deles inn i tre kategorier.

Kategori

Eksempel

Nødvendige

Disse informasjonskapslene er nødvendig for at du skal kunne få tilgang til og navigere på området, samt bruke alle funksjonene. Uten disse informasjonskapslene ville ikke området fungere skikkelig, og du ville ikke kunne bruke enkelte viktige funksjoner. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler til å holde deg pålogget den tiden du er på nettstedet, slik at du slipper å logge på hver gang du skal åpne ulike sider. Vi bruker også nødvendige informasjonskapsler til å oppdage og forebygge svindel.

Du kan ikke slå av nødvendige informasjonskapsler gjennom godkjenningsverktøyet for informasjonskapsler, da disse informasjonskapslene er nødvendige for at du skal få tilgang til og bruke funksjonene på området.

Analyse og tilpasning

Vi bruker disse informasjonskapslene til å forstå hvordan området brukes, og hvordan vi kan forbedre opplevelsen din av det. Disse informasjonskapslene kan gi oss informasjon, slik at vi kan se hvilke deler av området som interesserer våre besøkende, og om de opplever eventuelle feil. Vi bruker disse informasjonskapslene til å prøve ut ulike design og funksjoner på nettstedene våre. Vi bruker dem også til å overvåke hvordan besøkende kommer til nettstedet.

Vi bruker også informasjonskapsler til å lagre dine innstillinger og preferanser på området, f.eks. språkvalg og opplysninger du tidligere har angitt for å søke etter restaurantalternativer. Noen tilpasningsinformasjonskapsler er helt avgjørende hvis du vil bruke visse funksjoner på området.

Reklame

Informasjonskapslene for reklame sikrer at annonsene du ser er mest mulig relevante for deg. Noen informasjonskapsler for reklame velger for eksempel ut annonser som er basert på interessene dine. Andre hindrer at den samme annonsen dukker opp til stadighet.

Vi bruker også informasjonskapsler til å gjøre det enkelt å dele innhold fra området med venner, gjennom sosiale nettverk. Nettsteder for sosiale medier kan angi informasjonskapsler som gjenkjenner deg når du ser på innhold på området, og lar deg dele innhold på tvers av både området og nettstedet for sosiale medier via bruk av delingsinnstillinger. Du finner mer informasjon under vilkår for bruk og retningslinjer for personvern for nettstedet for sosiale medier.

Vi samarbeider også med tredjepartsannonsører for å gi deg tilgang til restaurantinnhold som kan være av interesse, og vi kan angi informasjonskapsler på tjenestene våre for å vise deg annonser som passer til interessene og preferansene dine. Slike «tredjeparts informasjonskapsler» samler inn opplysninger om hvordan du surfer på nettet og samhandler med annonser eller med tjenestene generelt. Disse opplysningene hjelper oss også med å begrense antall ganger du ser de samme annonsene og gir deg en bedre opplevelse på nettet.


Godkjenningsverktøy for informasjonskapsler

Vi tilbyr et godkjenningsverktøy for informasjonskapsler for å overlate styringen til deg, som viser hvilke informasjonskapsler fra første- og tredjeparter som er plassert rundt om på nettstedet, og lar deg justere innstillingene for disse, inkludert om du vil godta eller avslå slike informasjonskapsler.

Du kan åpne dette verktøyet ved å klikke her, eller når som helst gjennom koblingen «Tillate informasjonskapsler» nederst på hver side eller ved å endre preferansene i informasjonskapselbanneretn. I tillegg kan du administrere informasjonskapslene via innstillingene for nettleseren. Du kan angi at nettleseren skal varsle deg hver gang du får en ny informasjonskapsel, og du kan slette informasjonskapsler enkeltvis eller alle på en gang.

De fleste annonsenettverk tilbyr deg en måte å velge bort informasjonskapsler for reklame. Se www.aboutads.info/choices/ og www.youronlinechoices.com/nor/ for nyttig informasjon om hvordan du gjør dette.

Hvis du sletter informasjonskapslene, kan du få dårligere eller begrenset tilgang til noen funksjoner og områder av tjenestene våre.

All bruk vi gjør av opplysninger som vi samler inn gjennom informasjonskapsler, reguleres av disse retningslinjene, som det er en kobling til på hver eneste side på området.

Endringer i retningslinjene og varsling

Det kan hende at vi kommer til å oppdatere disse retningslinjene. Hvis vi mener at endringene er viktige, gir vi deg beskjed ved å gjøre ett eller flere av følgende: sende deg en melding om endringene til e-postadressen du oppga, og/eller publisere et varsel på området, og/eller legge ut oppdaterte retningslinjer på området. Øverst i retningslinjene vil det stå når de ble oppdatert sist. Vi oppfordrer deg til å sjekke fra tid til annen om det har kommet en ny versjon, og til å gjennomgå disse retningslinjene jevnlig slik at du er oppdatert på personvernpraksisen vår.

Kontakt

Hvis du har en forespørsel om personvern, for eksempel en forespørsel om å slette eller få tilgang til informasjonen din, kan du gå til vår dedikerte personvernsportal ved å klikke her. For generelle forespørsler om personvern eller spørsmål vedrørende våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, kan du kontakte oss via e-post på kontakt@thefork.no.

EUROPA

Personvernbestemmelser i henhold til Den generelle personvernforordningen («GDPR-bestemmelser»)

Disse GDPR-bestemmelsene gjelder for personer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), inkludert personer bosatt i Storbritannia. Disse GDPR-bestemmelsene er et tillegg til retningslinjene våre. Dersom retningslinjene er i konflikt med GDPR-bestemmelsene, vil GDPR-bestemmelsene være gjeldende for personer i EØS.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

La Fourchette SAS er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn, men i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, har vi utpekt representanter innenfor Storbritannia.

Kontaktdetaljer for representanten i EU er:

La Fourchette SAS

70 rue Saint Lazare

75009 Paris

Frankrike

Attn: Privacy Officer

Kontaktdetaljer for representanten i Storbritannia er:

Bookatable Limited

7 Soho Square

London

W1D 3QB

Storbritannia

Attn: Privacy Officer
Bookatable Limited rolle i den forbindelse er begrenset til utelukkende å være et kontaktpunkt for spørsmål om vern av personopplysninger fra britiske borgere innbyggere og tilsynsmyndigheter for vern av personopplysninger. For å unngå tvil kan verken Bookatable Limited føre andre kommunikasjons- eller rettsprosesser på vegne av La Fourchette SAS.

Rettighetene dine i henhold til GDPR

Du har visse rettigheter knyttet til personopplysninger.

Rettighetene dine med hensyn til egne personopplysninger omfatter følgende:

Retten til å be om tilgang til personopplysningene dine. Dette gjør det mulig å motta en kopi av personopplysninger vi har om deg.

 • Retten til å be om å få korrigert personopplysningene dine hvis de er feil. Du kan også supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger etter å ha vurdert formålet med behandlingen.
 • Retten til å be om å få personopplysningene slettet hvis:
  • personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet som vi innhentet eller bearbeidet dem for, eller
  • du trekker tilbake ditt samtykke hvis behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke, og det ikke er noen juridisk grunnlag, eller
  • du protesterer mot behandling av personopplysningene og vi ikke har et overordnet legitimt grunnlag for behandlingen, eller
  • personopplysningene blir ulovlig behandlet, eller
  • personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse.
 • Retten til å protestere mot behandling av personopplysningene dine. Vi vil etterleve forespørselen, med mindre vi har en overveiende legitim interesse i behandling, eller vi må fortsette behandlingen av personopplysningene for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.
 • Retten til å begrense behandlingen av personopplysninger hvis:
  • du bestrider nøyaktigheten til personopplysningene i den perioden vi må kontrollere nøyaktigheten til personopplysningene, eller
  • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og ber om begrensning, eller
  • vi ikke lenger trenger personopplysninger for behandling, men du trenger personopplysningene i forbindelse med juridiske krav, eller
  • du har protestert mot behandling i perioden der vi må bekrefte overveiende juridiske grunnlag.
 • Retten til dataportabilitet. Du kan be om at vi sender disse personopplysningene til en tredjepart, der det er mulig. Du har bare denne retten hvis det gjelder personopplysninger som du har gitt oss, og behandlingen er basert på samtykke eller nødvendighet for å gjennomføre en avtale mellom deg og oss, og behandling utføres via automatiserte metoder.
 • Du har også rett til å inngi en klage overfor din nasjonale personvernmyndighet.

Du trenger ikke å betale en avgift for å få tilgang til personopplysningene (eller for å utøve andre rettigheter som er beskrevet i disse bestemmelsene). Vi vil imidlertid ta en rimelig avgift hvis forespørselen er tydelig ubegrunnet, gjentakende eller overdreven.

Vi kan be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre retten din til å få tilgang til personopplysningene dine (eller utøve eventuelle andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene dine ikke utleveres til personer som ikke har rett til dem. Vi kan også kontakte deg for å be om ytterligere informasjon knyttet til forespørselen for å få fortgang i svaret vårt. Du kan utøve flere av rettighetene dine i delen om personopplysninger på kontoen din. Hvis du vil utøve andre rettigheter, kan du sende en forespørsel ved å klikke her.

Bruk av opplysninger

Vi bruker bare personopplysningene dine når loven tillater det.

I henhold til GDPR vil vi bruke personopplysningene dine i ett eller flere av følgende tilfeller:

 • Når vi må gjennomføre kontrakten vi er i ferd med å inngå eller har inngått med deg
 • Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller interessene til en tredjepart) og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene
 • Når vi må overholde en juridisk eller pålagt forpliktelse
 • Med ditt samtykke

Internasjonale overføringer

Personopplysningene dine kan lagres eller overføres til land utenfor EØS av grunnene som beskrives i disse bestemmelsene. Når vi lagrer eller overfører personopplysningene dine utenfor EØS, tar vi følgende forholdsregler for å sikre at personopplysningene er beskyttet på en korrekt måte.

Når vi lagrer eller overfører personopplysningene dine utenfor EØS, gjør vi det i samsvar med gjeldende lovgivning, og vi sikrer en lignende grad av vern ved å implementere egnede sikringstiltak. Overføringer av personopplysninger utføres:

til et land som Europakommisjonen anerkjenner at tilbyr tilstrekkelig vern, eller

til et land som ikke tilbyr tilstrekkelig vern, men der overføringen er underlagt de vanlige kontraktsfestede klausulene til Europakommisjonen eller ved å implementere overføringsløsninger på tvers av landegrenser for å gi tilstrekkelig vern.

Ved å bruke tjenestene våre, aksepterer du at personopplysningene dine kan bli overført til våre fasiliteter og tredjeparter som vi deler opplysninger med, som forklart i disse bestemmelsene.


D. THEFORK NETTSTEDER OG BEDRIFTER

Datterselskaper og tilknyttede selskaper av La Fourchette SAS eier og driver en portefølje av nettsteder og bedrifter, inkludert følgende merker:

www.thefork.fr, www.theforkmanager.com, www.thefork.ch, www.eltenedor.es, og www.thefork.com og alle lokaliserte versjoner, for eksempel www.thefork.it, www.thefork.be, etc.


© 2021 La Fourchette SAS – med enerett